TERUG

Dank aan Jose Decoussemaeker voor de afbeelding.

Pier Kloeffe, door Louis Vanden Eynde