TERUG


Dank aan Dhr Jaak Andries voor de afbeelding
begin 20ste eeuw.
Foto jvdh

Pharmacie-Droguerie Ruyssen, begin 20ste eeuw

Anno 2006, tea-room-restaurant "Dolce Vita", grotendeels bewaard, jammer met niet zo gelukkige versiering.