Gebouwen

JDC
Onze verschillende gemeentehuizen

Gemeentehuis Adinkerke.

Tot in 1911 was het gemeentehuis in Adinkerke, in de Dorpstraat.
Wanneer De Panne, op 24 juli 1911 zelfstandig werd, vonden de eerste gemeenteraadszittingen plaats in de 4de klas, in de knechtenschool (thans Basisschool Immaculata, Duinenstraat).

ZIE ook hoofdstuk burgemeesterschap

De eerste Gemeentesecretaris was August Constandt, (ook schoolhoofd van de knechtenschool) , hij woonde in de Kerkstraat, nr 21.


De Gemeenteontvanger, A. PISON, woonde in de Adinkerkelaan. Ernest d'Arripe, onze eerste Burgemeester, reeds schepen in Adinkerke, woonde in de villa "Bel Air" op de Zeedijk..
Jeroom Ver Eecke, geneesheer, Eerste Schepen , woonde in de Doktersweg (sic !) en was gemeenteraadslid in Adinkerke.
In 1912 verhuisd het "gemeentehuis" naar de ongebruikte klas der tekenschool.
Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, wordt De Panne overspoeld met militairen, die moeten ingekwartierd worden en het "gemeentehuis" moet plaats ruimen.

Onderhandelingen met de eigenaars van de villa "Jean d'Arc", route d'Adinkerke, (thans Kerkstraat) en van het "kasteel Ghewy" leveren niets op.
In maart 1915 wordt beslist dat de vergaderingen en huwelijken, tijdelijk, zullen plaats vinden in het huis van de gemeentesecretaris..

In maar 1919 verhuizen de gemeentediensten naar het leegstaand klooster van de "Soeurs de la Sagesse", Zeelaan, 18-20, tegenover het huidig gemeentehuis, eigendom van de familie Denecker uit Brugge. De Zuster keerden terug naar Malo-les-Bains..

Met dank aan Johny Recour)

De gemeente bedienden, die tot dan hun bureel ten huize hadden, zitten nu allemaal samen in hetzelfde gebouw. De pachtprijs bedraagt 1800 fr per jaar.

Op 31 mei 1940 wordt het gebouw, hoofdkwartier van de Britse Lord Gort (opperbevelhebben van de BEF )
getroffen door een obus en kan niet meer bewoond worden.(ZIE Tweede Wereldoorlog) Bijna alle archieven konden worden gered. De gemeentediensten krijgen een nieuw onderkomen, Zeelaan, tegenover de Markt. Mw Maria Ide-Huysseyne stelt het oude "Pension Huysseune" ter beschikking voor een jaarlijkse huurprijs van 16.000 fr.

De burgemeester was toen Oscar Gevaert de secretaris Jozef Degrieck, bijgestaan door Marie-Madeleine Duyck (in 1960/61).
Andere diensten :
Bevolking Robert Vandevoorde
Burgerlijke Stand Jeanne Beyen
Militie Jan Gesquiere
Politiecommissaris G. De Keukelaere (later F. Callaert).
Rekendienst Michel Lecomte
Ontvangerij Maurice Desomer en Gilbert Swyngedouw
Gemeentearchitect Crevits.

In het souterrein woonde de huisbewaarster Fientje, met haar man Jozef Demolder (politie agent) en hun kinderen.

In 1941 stelt het schepencollege vast dat het gemeentehuis te klein wordt. Een deel van het herstelde vroegere gemeentehuis zal een oplossing bieden.
Het gebouw op de Markt zal in de jaren '60 worden gesloopt.
Begin jaren '50, onder burgemeester Gevaert, beslist de gemeenteraad het "Kasteeltje" af te breken om de nieuwbouw en parkeerruimte te realiseren.
Na een architectenwedstrijd wordt het project toegewezen aan de architecten Ferd. Decoster en Hendrik De Keye uit Mechelen.

Maquette van het gemeentehuis

In 1964 wordt het huidige gemeentehuis in gebruik genomen en, in juni 1999, wordt er een nieuwe vleugel en een ondergrondse parkeergarege bijgevoegd.

Met dank aan Willy Viaene.