Gebouwen

JDC
Vlaams Natuureducatief Centrum "De Nachtegaal"

LIGGING : DE PANNE, Kerkstraat, tussen het Calmeynbos en het Oosthoekreservaat.

De eerste steen van het gebouw werd gelegd in september 1996. (Waar vroeger de tea-room-dancing l'Armorial stond - zie verder).

Ideale start voor wandelingen in de diverse natuurreservaten, duinen en bossen van De Panne.

Het gebouw, alle dagen gratis toegankelijk heel het jaar door, bevat een interactieve tentoonstelling, maar ook een educatieve tuin met verscheidene biotopen, een vijver, en... een hotel voor insecten.

VOOR WELK PUBLIEK ? zo ruim en breed mogelijk, zowel socio-culturele verenigingen als individuele bezoekers.

Wie van de natuur houdt komt er aan zijn trekken, wie ze nog niet goed kende, wordt er verliefd...

AANTAL BEZOEKERS IN 2007 : 43.000 (dit aantal groeit ieder jaar !).

A C T I V I T E I T E N


TENTOONSTELLINGEN
Geopend in 2004, en permanent : zee - strand - duin - geschiedenis.
Fototentoonstellingen.

LEZINGEN
Alle onderwerpen komen regelmatig aan bod.

SPECIALE PROGRAMMA's VOOR SCHOLEN van kleuteronderwijs tot hoger secundair.

VORMING VAN SPECIFIEKE NACHTEGAALGIDSEN, door het volgen van een 5-daagse cursus, alsook regelmatig bijscholing.

 

ZIE TIJDELIJKE ACTIVITEITEN


Vlaams Bezoekers- en Natuureducatie Centrum
"De Nachtegaal"
Olmendreef, 2
8660 De Panne
tel. 058 / 42 99 55
fax.  058 / 42 21 52

bart.vandepoele@lne.vlaanderen.be

webstek :  http://www.vbncdenachtegaal.be

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Afdeling Milieu-integratie en -subsidiëringen

FOTO'S

Website
http://www.vbncdenachtegaal.be

Ontvangt u graag de mooi geïllustreerde Nieuwsbrief ? vraag hem op
nachtegaal.anb@vlaanderen.be

DE NATUUR HEET U WELKOM !

 

L'ARMORIAL