TERUG

Het "monument" ter ere van Albert Dumont werd in augustus 1926 ingehuldigd.

Vooraan, de villa "Apollonia", links, de Koninklijke Kapel, "Les Houx" en rechts "Les Flots" .
Met dank aan MV voor de afbeelding.