TERUG

GRAFSYMBOLIEK

Dieren
Lam - onschuld - zuiverheid
Sfynx - bewaker, enigma.

Wapens
Zwaard - soldaat
Pijl - naar beneden, plotseling overleden.
Lans - ruiter.

Instrumenten
Balans - justicie
Ketting - verbinding
Kompas, schietlood, graadboog, tekenhaak - evenwel voor een architect als een vrijmetselaar.
Sikkel - de dood.

Letters
D O M - Deo Optimo Maximo (tot God)
R I P - (Requiescat in pace) Rust in vrede.
XP = CHR - monogram van Christus.
I N R I - Iesus Nazarenus Rex Ludeaorum - Jezus van Nazareth, koning der Joden.
I H S - afkorting van Iesus Hominum Salvator.

Personnages
Engel - boodschapper van God - onschuld
Treurende vrouw -eeuwig spijt.

Symbolen
Vlam - symbool van licht.
Ster - alleen : hoop naar een eeuwig leven - met een "G" : gnose, vrijmetselaar.
Echtelijke handen - eeuwige liefde.
Gebroken zuil - het leven werd brutaal onderbroken.

Planten
Korenhalmen - jong leven, symbool van Christus.
Hulst, taxus - onsterfelijkheid.
Lauwer - roem, eeuwig leven, eerbetoon.
Klimop - trouw, eeuwig leven
Lelie - zuiverheid.
Olijfboom - vrede
Papaver - slaap
Roos - liefde
Linde - vriendschap, liefde
Vioolthe - bescheidenheid
Doornkroon - symbool van de zonde van de mens, ook symbool van Christus die de mensen verloste door zijn lijden.
Palm - overwinning op de dood, vrede.

Voorwerpen
Boek - op een graf, verwijst naar de bijbel.
Vaas - houder van leven en dood.