TERUG

Foto's Alain Fontaine,
met dank.

Gedenkplaat
naast de kapel van de Paters Oblaten
Inhuldiging door dhr W. Vanheste, burgemeester, in bijzijn van de officier vertegenwoordiger van de Minister van Landsverdediging, en de twee kleindochtertjes van Lucien Bouwen, Voorzitter van de Veteranen