TERUG
Villa "St-Joseph", eigendom van de familie
Mulle de ter Schueren.
Tijdens W O I, werd de villa betrokken door Portugese Zusters, die er een schooltje open hielden.
Er werd hier ook les gegeven door Meester Kamiel Noterdaeme, o.m. aan leden van de koninklijke familie.
 
.

Meester Kamiel Noterdaeme
(1884-1963)