TERUG
Leon Demailly (1892-1966).
4de Burgemeester van De Panne (Liberaal)
Beroep : verzekeringsmakelaar.
In 1942 werd burgemeester Demailly uit zijn ambt gesteld en, vanaf 1/12/1942 werd Karel Charlet in zijn plaats gezet.
Charlet was een geneesheer afkomstig uit Antwerpen.
Bij de bevrijding, in sept. 1944, nam Leon Demailly zijn burgemeesterambt terug op en behield het tot juli 1947.