TERUG
Villa "Christientje", thans zonder naam.
Hoek Dokters- Schoolweg