TERUG

Oostende  :  koninklijke  "chalet"  Zeedijk
(foto "In de Steigers")