TERUG

 

 

 

 

Het Paleis der Natie, te Brussel.
De Congreskolom, Koninklijke Straat, te Brussel, met het standbeeld van koning Leopold I.

 

De 4 standbeelden (3,60 m hoog) vertegenwoordigen de fundamentele rechten, aan de burgers gewaarborgd door de Constitutie.

 

HET NATIONAAL CONGRES
Was de grondwetgevende en eerste voorlopige wetgevende vergadering van het onafhankelijke België, na omwenteling van 1830.
Zijn taak was dus een grondwet opstellen voor de nieuwe staat. Het Voorlopig Bewind roept de onafhankelijkheid van België uit op 4 Oktober 1830.
Op 3 November kozen 30.000cijns- en bekwaamheidskiezers de 200 leden van het Nationaal Congres. Voorzitter werd baron Erasme-Louis Surlet de Chockier.
De leden van een paar arrondissementen uit de streek :
Veurne - Olivier Roels, Charles Coppens.
Diksmuide : Victor Buylaert, Pierre Morel.
Oostende : Jean MacLagan, Jan-Baptist Serruys (burgemeester van 1835 tot 1861).

Na een conferentie te Londen, erkenden de grote mogendheden (o.m. Engeland en Frankrijk), op 20 december 1830, de onafhankelijkheid van België.
Tekst van het decreet nr 4 van 22 november 1830 :
"An nom du peuple belge, le Congrès national de la Belgique déclare que le peuple belge adopte, pour forme de son Gouvernement, la monarchie constitutionnelle représentative, sous un chef héréditaire."
Dit decreet werd nogmaals bevestigd door het decreet nr 49 van 24 februari 1831.

Het Congres besloot dat de officiële titel die het Belgische staatshoofd zou dragen "Koning der Belgen" zou zijn. De koning treed in functie na goedkeuring door een aflegging van de grondwettelijke eed voor de verenigde kamers. (Decreet nr 35 van 29 januari 1831).

Op 24 februari 1831, werd de voorzitter van het Nationaal Congres, baron Erame-Louis surlet de Chocker, aangesteld als Regent.

NB : andere kandidaten : Felix de Merode en Etienne-Constantin de Gerlache. Deze laatste werd de nieuwe voorzitter van het Nationaal Congres.

Het Nationaal Congres zal Leopold van Saksen Coburg en Gotha uitroepen tot eerste koning der Belgen, door het decreet 142 van 4 Juni 1831.

Op 21 Juli legt de vorst de eed af.
Het Nationaal Congres bleef als wetgevend orgaan voortbestaan tot de verkiezing van het eerste parlement op 8 September 1831.

Als herrinnering werd in 1859, in Brussel, de Congreskolom gebouwd (Koninklijke Straat).
Architect Joseph Poelaert.

 

 

 

 

LINKS
http://www.unionisme.be/index.htm (in't Frans)