TERUG

23 - 24 - 25 - 26 september 1830 waren bloedige dagen, hevige gevechten hadden plaats tussen de Belgische vrijwilligers en de Nederlandse troepen.
De koninklijke troepen bestonden uit 1000 infanteristen, 1500 ruiters, en 52 artilleriestukken !
De Brusselse effectieven bedroeven, versterking bijgerekend, ongeveer 8300 man, waarvan meer dan 800 slechts over blanke wapens beschikten.
Baron d'Hoogvorst bleef als enige leider op het stadhuis om de revolutionairen te vertegenwoordigen. De strijd, die de aanzet was tot de Belgische onafhandelijkheid, liep over de vier beslissende dagen.

Revolutionair 1830 (anoniem)
Het St-Michielsplein werd, na de gevechten van september, het Martelarenplein (het patriotisch kerkhof werd op 4 Oktober 1830 ingehuldigd).

ZIE OOK