TERUG

Duinengalm 3
door Bert Bijnens

 

 

Een bijzonder feit in de geschiedenis van De Panne rond dit tijdstip is wel de aankomst van Leopold I op Belgisch grondgebied. Het nationale Congres had prins Leopold tot Koning uitgeroepen en zette hierdoor meteen een eindpunt achter de drijverijen van de aanhangers van de prins van Oranje, de hertog van Nemours, de hertog van Leuchtenberg, de aartshertog Karel van Oostenrijk, de prins van Capoue, prins Achilles Murat, de la Failette Favier, Chateaubriand, e.a. Verscheidene leden van het Nationaal Congres, die op 4 juni 1831 deze verstrekkende beslissing hadden genomen, reisden de nieuwe vorst tegemoet, die zijn goedkeuring had laten geworden. Prins Leopold verliet Malborough House te Londen op 16 juli 1831, vergezeld door zijn vleugeladjudant sir Henry Seton en bovenvermelde delegatie.

Aan boord van de «Crusader» werd de reis Dover-Kales ondernomen, waar de hoge gast werd verwelkomd door generaal Belliard, die de koning van Frankrijk vertegenwoordigde, verder waren aanwezig: de burgemeester van Kales, Lehon, Belgisch ambassadeur te Parijs en de graaf van den Straeten Ponthoz, secretaris van de ambassade.

's Anderendaags om 6 uur in de morgen, werd de reis verder gezet, na overnachting in het hotel, Dessin. Een afdeling van de Franse ruiterij vergezelde de prins tot aan de Belgische grens, waar men reeds in de voormiddag aankwam. De nieuwe koning werd te De Panne opgewacht door de minister van Binnenlandse Zaken de Hr. Sauvage en generaal Wautier. Een afdeling kurassiers en lansiers bewees er de militaire eer. De plechtige ontvangst op het rijksgebied had plaats in een kleine afspanning «1'Alliance» geheten. Buiten de al vermelde personen waren ook nog de volgenden aanwezig: baron d'Hoogvorst, generaal D'Hane en de burgemeesterherbergier Rickeboer.

 

 TERUG