TERUG

Bij eedaflegging koning Leopold I
De koninklijke familie
Koningin Louise-Marie
De koningin weldoener

Met dank aan Alain Fontaine.