TERUG
Redders van toen......

Reddingsdienst 1909

KLIK op de onderstaande foto's.
Met dank aan Benoiït van Bray Dunes.