DIVERSE

JDC

Redders en badkabines

Reeds in 1784 zou een Brit voor het eerst in Oostende een badendienst georganiseerd hebben !!
In de periode van 1900 tot 1914 ontwikkelde ook De Panne zijn naam als badplaats. Het was het tijdperk van het groeiend hoteltoerisme en de opkomst van de zwemsport.
De badendiensten stellen badkarren aan badgasten ter beschikking, maar richten ook reddingsdiensten in, hoewel rudimentair.

Bij KB van 30/10/1838 kreeg Adinkerke-De Panne zijn reddingsstation.
Op de Adinkerkse gemeenteraadzitting van 27 april 1904 besliste men over de aankoop van een reddingsboot en in mei werden 2 badmeesters genoemd. Hun wedde werd vastgesteld op 75 fr/maand.

De ploeg in 1910 : v.l.n.r. Louis Vanhoutte, Louis Decroop, M. Bulteel, F. Verbanck, Louis Dewitte.

Tussen 1920 en 1940 werden de reddingsdiensten duidelijker gestructureerd : een hoofdredder, een postoverste, een redder. Er was nog geen aangepaste opleiding.
In de periode van 1946 tot 1980 werd de organisatie van de reddingsdiensten geoptimaliseerd en kregen de redders modern en kwalitatief materiaal.
In 1982, oprichting van de Intercommunale Kustreddingsdienst (IKWV).
Samen met het provinciebestuur West-Vlaanderen, besliste De Panne (alsook andere kustgemeenten) de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen, in de vorm van een cooperatieve vennootschap op te richten.

De IKWV in cijfers : anno 2004
Aantal tussenkomsten, van mei tot september : 1672
Aantal redders dat instond in Juli en augustus : 1030
Aantal tussenkomsten voor gewone baders in nood in de bewaakte zones : 88
Vanwege plankzeilers in nood in bewaakte surfzones : 19.

Ook heeft de IKWV sinds 2003 een website http://www.ikwv.be. Op de site vind men kaarten van alle bewaakte zones aan onze kust.

Anno 2006, beschikt De Panne over 45 in juli en 48 in augustus-september gebreveteerde redders.

BADKABINES
een kustgemeente, door het feit dat het zwemmen toegelaten is, moet over strandkabines beschikken en zo dicht mogelijk bij het water.
Reeds voor de jaren 1900 had de gemeente Adinkerke toelating gegeven aan wie een villa bezat om op het strand een kabien voor eigen gebruik te plaatsen,en zelfs het hotel du Kursaal, die toen niet veel meer was dan een houten barak. Badpakken en badkabines waren reeds in 1875 te huur bij Ed. David, uitbater van het hotel.
In 1907 mochten de uitbaters van kabienen niet meer dan 0,50 fr per persoon vragen voor het gebruik van een kabien.

FOTO's VAN TOEN

Naar "Duinengalm" en "Gidsenkring".
Zie ook De Panne Leeft 05/06, en www.Depanneblogt.be - artikel op 22 juli van Pierre Boonefaes.