DIVERSE

JDC

ONTWIKKELING VAN DE POSTERIJEN TE DE PANNE
                                                           

In't begin werd de bestelling gedaan vanuit Adinkerke.

In het jaar 1896 werd, tijdens de zomerperiode, een tijdelijk bijkantoor te De Panne opgericht in het huis naast het hotel Esperance op de Koninklijke Baan,  het werd beheerd door postklerk Van Nieuwenhuyse.

Begin jaren 1900, werd een bestendige onderontvangerij, afhangende van Veurne in de Veurnestraat geopend (in het huis dat nadien bewoond werd door beenhouwer Van Praet).  Deze onderontvangerij, waaraan een paar bestellers, zoals J. Moerman en Tegethoff vader en zonen, verbonden waren, verzekerde geldelijke bewerkingen alsook telegraaf en telefoon.  Ze was beheerd door Dhr Declerck.

Nog voor de 1ste W O, werd een ontvangerij geopend, hoek Poststraat-Zeelaan.  De 1ste postmeester was Dhr Leon Raekelboom.

In 1930 werden de telegraaf en telefoondiensten in een afzonderlijk lokaal ondergebracht, eerst op de Markt, verder in de Bonzellaan en in de Sloepenlaan, om terug op de Markt, een nieuw gebouw te betrekken.

Het gebouw hoek Poststraat-Zeelaan werd in 1986 gesloopt.

Het nieuw postkantoor, geopend in September 1980, bevind zich in de Lindenlaan.