1940 - 1945

JDC
Operatie Dynamo - Deel I

Vanaf 20 mei 1940, trekken de Duitse tanks, vanuit Abbeville, naar het Noorden op.  Op 28 mei capituleert Koning Leopold III.
Britten en Fransen werden samengeperst met de rug naar de zee.  In de lucht was de Luftwaffe vrijwel Heer en meester.  De R.A.F.
moet het vanuit Engeland zien te klaren.

In Dover had vice-admiraal Ramsey de ongelooflijk gecompliceerde taak het BEF op te halen.  Reeds op 14 mei , doet de admiraliteit, via de BBC, een oproep aan alle eigenaars van gemotoriseerde pleziervaartuigen, van 9 tot 30 m, zich aan te melden.

Vice-Admiraal Lord Bertram Ramsey, Flag Officer commanding Dover.
"Dynamo Room" in het kasteel van Dover.
Met dank aan Johny Recour.

Ramsey voorziet een evacuatie in 3 fasen.  "Operatie Dynamo" kon beginnen.
Van de 45 passagiersschepen die Romsey ter beschikking krijgt, zonken er 8 en nog eens 8 werden door de bommen of botsingen buiten gebruik gesteld.

Op 28 mei komt Lord Gort, de opperbevelhebber van de Britse troepen aan in De Panne, hij vestigt zijn hoofdkwartier in het oud gemeentehuis, Zeelaan. De telefoonkabel naar Engeland laat toe dat de generale staf voortdurend in contact staat met het Ministerie van Oorlog in Engeland. (Zie ook Hoofdstuk "telegrafie en telefonie").


Lord Gort.
Hoofdkwartier in het Gemeentehuis.
1ste verdiep : logement.
Met dank aan Johny Recour.


Er worden drie plaatsen voorzien voor het inschepen van de Britse legerkorpsen : De Panne, Bray-Dunes, Malo-les-Bains. In De Panne is het het Tweede Legerkorps, van generaal Allan Brooke dat inscheept.

Stuka's kwamen over het strand, schoten, stegen en kwamen terug.
Het strand werd beschoten.  De toestand was chaotisch.
Toch werden er meer dan 330.000 man naar huis gebracht.
Op het strand van De Panne worden er 100.000 weggehaald.
Weken lang dreven lijken en wrakken heen en weer door het Nauw van Kales en de Noordzee!

Om deze grootscheepse operatie mogelijk te maken moet de 3de Divisie van het B.E.F. de sector Veurne-Koksijde-De Panne verdedigen, onder bevel van , toen nog generaal , Bernard Montgomery, dwz de Coldstream Guards, en de Grenadier Guards (hoofdkwartier in " De Kroon" "auberge La Couronne") later woning Willem Vermandere in Steenkerke.
De Grenadier Guards zullen Veurne op 1 juni 's nachts verlaten voor de stranden van De Panne.
.

Op de "Kleine Esplanade" staat een klein monument om deze feiten te herdenken.

Toen ook, speelde het Hotel de l'Ocean een rol : het aantal gekwetsten was zeer hoog in de Westhoek. De Britten hadden een groot hospitaal ingericht op de dijk, een Casualty Clearing Station. Britse dokters en verpleegsters hebben er honderden gekwetsten verzorgd, terwijl de Duitsers met 5,9 inch-kanonnen het strand beschoten.
Juist over de Franse grens, ontving het Sanatorium Van Cauwenberghe meer dan 10.000 gekwetsten en 1.200 mensen zijn er overleden, ook uit Veurne-Ambacht.
De Duitsers brengen hun gekwetsten naar hun veldhospitalen aan de Presende en te Izenberge.

ZIE ook VERVOLG>>

Meer in
"Onder Vuur", Wilfried Pauwels, uitg. De Klaproos.
"Kustvolk in de Vuurlijn", J.M. Pylyser, deel 1.

 

BELGISCHE DEELNAME AAN DE OPERATIES "DYNAMO" en "AERIAL"

"Dynamo" duurde van 26 mei 1940 tot 04 juni en werd vanuit Dover door Admiraal Lord Ramsay georganiseerd. Zie ook hoger.
In totaal werden 338.226 soldaten geëvacueerd (w.o. 16000 Belgen en Nederlanders) van op de stranden tussen De Panne en Duinkerke.

Type vaartuig
Aantal opgehaalde soldaten
45 Britse destroyers
85.491
13 Franse torpedoboten
7.886
20 Britse mijnenvegers
24.113
80 Britse hulpmijnenvegers
31.254
64 Franse hulpmijnenvegers
8.104
16 Franse hulppatrouille vaartuigen
4.890
48 Britse ferryboats
67.085
6 Franse ferryboten
11.497
43 Nederlandse schuiten met Britse bemanning
21.353

Meer dan 1000 kleinere bootjes "Little Ships" genoemd, namen deel aan "Dynamo". Ze vervoerden de soldaten, hetzij naar grote schepen, die niet dichtbij konden komen, hetzij naar Engeland ( de Belg Teofiel De Groote is een "veteraan" van de Little ships groep)

88 Belgische schepen brachten meer dan 6.611 soldaten naar Engeland.

- 74 trawlers en andere schepen (w.o. 9 zonken door Duitse bommen, mijnen of nachtelijke botsing),
- 1 loodsboot, de A 5,
- 5 sleepboten (w.o. 4 door Duitse bommenwerpers gezonken op 29/05 in de haven van Duinkerke),
- 6 loodsboten (w.o. 4 gezonken op 30/05 -2 te Bray Dunes),
- de cargo Antverpia werd door bommen beschadigd op 21 mei en vertrok naar Boulogne,
- het Yacht Aloha sprong op een mijn, op 22 mei, te Oostende.

Bijkomende informatie van Wilfried Pauwels, waarvoor dank :
4 trawlers zonken op 02 en 04 juni 1940 "Getuige voor Christus (N 59), Maréchal Foch (O.274), O.L. Vrouw van Vlaanderen (N 49), Sunny Isle (H 5).

Uit "Bachten de Kupe"
Na het uitbreken van de teede wereldoorlog, belandden zowat 1200 Belgische zeelieden (vissers, personeel mailboten, mariniers, opvarenden vrachtschepen) aan boord van, in totaal, 280 vaartuigen in Grott-Brittanië.

Een groep van een 150 vissers zou zich aanmelden als vrijwilligers bij de royal Navy, Belgische sektie. Dit gebeurde onder "burgerlijk contract".
Heel wat vissers uit de Westhoek maakten deel uit van deze groep :
Eduard Breem uit Adinkerke - Robert Crudenaire, De Panne - "Pulle" Remi Bulteel; De Panne - Bertje Wullaert, Koksijde - Toone Klusche, De Panne - Marcel Cockaert, De Panne - Joseph Vanroose, De Panne -(welke met een Engels meisje trouwde en nog in Londen woont) - Jef Decreton, De Panne - Gilbert Vanhove, De Panne - Andre Defeyter, Ad!inkerke - alsook vissers uit Nieuwpoorten Oostduinkerke.

Ze kwamen terecht, op, ofwel de K.226 "Godetia" (gebouwd in de werven John Crown and Son in Sunderland) of op de K.193 "Buttercup", een gloednieuw korvettenvaartuig gebouwd in Belfast. De kapitein was een Brit, de rest van de officieren waren Belgen. De eerste-luitenant was de latere Commodore Timmerman.
De "Buttercup" diende allerlei vrachtschepren te begeleiden.


Minder bekend, de "Operatie Aerial"
Van 15 tot 25 juni werden 139.812 Engelse soldaten naar Engeland vervoerd (17.062 Fransen, 24.352 Polen, 4.938 Tsjechen, 163 Belgen, 2.282 voertuigen, 315 kanonnen en allerlei militair materiaal), vanuit de havens Cherbourg, Jersey, Guernsey, St-Malo, Brest, Nantes, La Pallice, St-Nazaire, Le Verdon, Bordeaux en St-Jean-de-Luz.

Verscheidene grote Belgische schepen namen er aan deel :

- Ferryboten (110 m lang, 14 m breed) :
Prince Baudouin, Prince Charles, Prince Léopold, Prins Albert, Princesse Marie-José, Prinses Astrid, Prinses Josephine-Charlotte,
- het passagiersschip Ville de Liège,
- de cargo's Kasongo en Persier,
- de vissersboot Madeleine-Kamiel (die reeds soldaten naar Ramsgate had gebracht tijdens de "operatie Dynamo").

 

Samenstelling van de landingsvloot
Op 29 juni 1940 zet Schout-bij-nacht Fraser 7 transport vaartuigen ter beschikking van General Sir Alan Bourne, 2 Nederlandse ferries van 3000 ton (Princess Beatrix en Queen Emma) en 5 Belgische ferries van de Lijn Oostende-Doover (2500 ton) : Prince Charles , Prince Leopold, Prins Albert, Prinses Astrid, Prinses Josephine-Charlotte. Deze schepen zullen worden verbouwd in "Land Ship Infantry" en kunnen dan 6 tot 8 landingsvaartuigen vervoeren.
Samen met 3 verbouwde cargo's (10.000 ton) van de Glen Cy (Glenearn, Glengyle, Glenroy), zullen ze later de landingsvloot vormen.
Dit bewijst duidelijk dat de Britten (Churchill) reeds de landing begonnen te voorbereiden.

Naar het werk van dokter Jean Poirriez, Duinkerke, met dank.

FOTO's PLECHTIGHEDEN 70ste verjaardag "Dynamo" te Duinkerke
in mei 2010, ZIE

Britse site :KL "history" en "Dunkirk memorial"
http://www.wargunner.co.uk/index.htm