1940 - 1945

JDC
De gedeporteerde Pannenaars
Vergeet ze nooit

De gedeporteerde Pannenaars die niet terugkeerden

Gepubliceerd met de speciale toelating van de Dienst voor de Oorlogsslachtoffers - Archief- en Dokumentatiedienst, 1070 Brussel.
(http://warvictims.fgov.be)

Beerlant Franciscus (Ref. DOS-d074638 en SVG-PP54349/ad9065)
Geboren te Oostende op 30/09/1905 - overleden te Samaden (Zw) op 7/05/1945.
Nacht und Nebel gevangene *
Woonachtig te De Panne
Beroep technikus-elektricien
Werd thuis aangehouden op 16/08/1942 op beschuldiging van hulp aan de vijand, wapenbezit en bezit van een bootje (om naar Engeland te varen)
Werd achtereenvolgens geïnterneerd te
Brugge (vanaf 26/08/1942)
St-Gillis-Brussel (van 2/12 tot 4/12/1942)
Esterwegen (D)
Bochum (D) (5/12/1942 tot 22/05/1943), daarna naar Papenburg
Hameln (D) (22/05/1943 tot 19/01/1944)
Mauthausen (Oost.) (9/03/1945 tot ....) Matriculenr 137624
Polizeigefangenhaus te Graz (Oost.) (25/02 tot 27/02/1945)
Maakte deel uit van het konvooi met Belgische gerepatrieerden uit Mauthausen, aangekomen te Samaden (Zw) op 24 April 1945, waar hij gehospitaliseerd werd en overleed op 7 Mei 1945.

* Nacht und Nebel gevangene : betekent dat de gevangene geïsoleerd wordt en onthouden van elk contact met de buitenwereld. Zijn familie zal van hem nooit meer horen, al sterft hij. Een "N und N" gevangene kreeg minder voedsel en moest harder werken, hij werd nog meer mishandeld.

Het SS decreet dd 7 December 1941, was van toepassing in Frankrijk, België, Nederland en Noorwegen.

Decoussemaeker Albert (Ref. DOS-d061754 en SVG-PP20978/ad2892)
Geboren te De Panne op 17/11/1920.
Woonachtig te De Panne.
Beroep student.
Aangehouden te De Panne, op 9 Juli 1942, op beschuldiging van hulp aan de vijand, spionage, wapenbezit.
Maakte deel uit van een Inlichtingendienst, waarschijnlijk "Luc-Marc"
Werd achtereenvolgens geïnterneerd te
Brugge (9/07 tot 3/11/1942)
St-Gillis-Brussel (3/11 tot 7/11/1942)
Essen (D) (7/11 tot 11/11/1942)
Bochum (D) (11/11/1942 tot 23/05/1943)
Hameln (D) (23/05/1943 tot 28/10/1944)
Laband (28/10/1944 tot 22/01/1945)
Rattibor (22/01 tot 24/01/1945)
Dora (24/01 tot 28/01/1945)
Werd neergeschoten op weg naar Ratibor op 28 Januari 1945.

Een andere versie, van een ooggetuige : Albert Decoussemaeker en zijn vriend Myny uit De Panne, zijn ontsnapt, met een zekere Van Linthout uit Brussel. Ze werden beschoten door de Duitsers, Albert bleef dood achter.

Demolder Julien (Ref. DOS-PP13122/ad6427)
Geboren te Veurne op 31/10/1913.
Woonachtig te De Panne.
Beroep wielrenner.
Lid van het Geheim Leger, Zone III, sector Veurne en van de Groep VN/44 Inlichtingendienst Marc.
Aangehouden op 4 December 1943 voor spionage en activiteiten in het Verzet. Werd meegenomen naar de Ortskommandantur van De Panne waar hij ondervraagd en mishandeld werd. Wordt neergeschoten bij ontvluchting, overlijdt te Veurne op 5 December 1943.
De medailles van de Weerstand en van de Oorlog 1940/45 werden hem toegekend.
Erkend gewapend verzetslid voor de periode 15/12/1941 tot 4/12/1943.

Lecomte Rene (Ref. DOS-d236.587)
Geboren te Parijs op 19 December 1896.
Franse nationaliteit.
Woonachtig te De Panne.
Beroep hotelhouder.
Aangehouden op 27 Juni 1942.
Werd achtereenvolgens geïnterneerd te
Brugge tot 7/11/1942
Bochum (D) (11/11/1942 tot 21/05/1943)
Bayreuth (D)
Nürnberg (D) vanaf 7/12/1944
Dachau matriculenr 134931
Te Dachau overleden op 29 Januari 1945.

Roosemont Emiel (Ref. DOS-d072551 en SVG-PP22104/ad2241)
Geboren te De Panne op 1 Maart 1923.
Woonachtig te De Panne
Beroep operateur (film vertoner)
Aangehouden te Malo-les-Bains (F) op 27/06/1942 voor wapenbezit, spionage, hulp aan de vijand.
Lid van de OMBR vanaf 1941.
Werd achtereenvolgens geïnterneerd te
Duinkerke (F)
Brugge (27/06 tot 3/11/1942)
St-Gillis-Brussel (3/11 tot 7/11/1942)
Essen (D) (7/11 tot 11/11/1942)
Bochum (D) (11/11/1942 tot 21 of 22/05/1943)
Hameln (D) vanaf 21 of 22/05/1943
Gross-Strehlitz
Gross-Rosen vanaf 31/10/1944. Bevond zich nog in dat kamp bij de evacuatie op 8/02/1946.
Matriculenr 82435
Dora-Nordhausen matriculenr 118415, waar hij overleed op 24 Februari 1945.

Roosemont Rene (Ref. DOS-d072320 en SVG-PP22105/ad2264)
Geboren te De Panne op 22 Juli 1921.
Woonachtig te De Panne.
Aangehouden te Malo-les-Bains (F) op 29/06/1942 voor wapenbezit, spionage, hulp aan de vijand.
Lid van de Inlichtingendienst Marc en, sinds 1941, van de OMBR.
Achtereenvolgens geïnterneerd te
Duinkerke (van 29/06 tot 2/07/1942)
Brugge (2/07 tot 3/11/1942)
St-Gillis-Brussel (3/11 tot 7/11/1942)
Essen (D) (7/11 tot 11/11/1942)
Bochum(D) (11/11/1942 tot 21 of 22/05/1943)
Hameln (D) vanaf 21 of 22/05/1943
Gross-Strehlitz (D) waar hij overleed op 24 Augustus 1944.

Tegethoff Carolus (Ref. DOS-d071194 en SVG-PP7095/ad/3728)
Geboren te De Panne op 10 Maart 1920.
Woonachtig te De Panne.
Beroep postbode.
Aangehouden te De Panne, op 9 Juli 1942.
Nacht und Nebel gevangene (zie hoger)
Aangehouden en berecht voor spionage, wapenbezit en hulp aan de vijand.
Lid van de OMBR vanaf Februari 1941.
Achtereenvolgens geïnterneerd te
Malo-les-Bains (F) (van 9/07 tot 10/07/1942)
Brugge (van 10/07 tot 3/11/1942)
St-Gillis-Brussel (van 3/11 tot 7/11/1942)
Essen (D) (van 7/11 tot 11/11/1942)
Bochum (D) (van 11/11/42 tot 29/04 of 23/05/1943)
Overgebracht naar Papenburg
Esterwegen (D) (van 29/04/1943 tot 21/03/1944)
Bayreuth (D) (van 21/03 tot 1/12/1944)
Overgebracht naar Nürnberg (D) kommando Dachau
Dachau (D) (van 1 of 2/12/1944 tot 22/02/1945). Matriculenr 134648
Overleden te Dachau op 22 Februari 1945.

Vandermeeren Willy (Ref. DOS-d056788 en SVG-PP5011/ad2775)
Geboren te Izenberge op 14 Februari 1922.
Woonachtig te De Panne.
Beroep winkelier.
Aangehouden te De Panne op 10/09/1941 (hij had bloemen neergelegd op een Brits graf te Duinkerke). Veroordeelt tot 4 maanden cel.
Een tweede maal aangehouden op 25/08/1942 voor hulp aan de vijand.
Lid van de OMBR vanaf 22/02/1941
Achtereenvolgens geïnterneerd te
Brugge (van 10/09/1941 tot 14/02/1942)
Vrijgesteld
Brugge (van 25/08 tot 3/11/1942)
St-Gillis-Brussel (van 3/11 tot 8/11/1942)
Essen (D) (van 8/11 tot 11/11/1942)
Bochum (D) (van 11/11/1942 tot 20/05/1943) overgebracht naar Papenburg
Esterwegen (D) (van 20/05/1943 tot 15/03/1944)
Gross-Strehlitz (D) 15/03, waar hij overleed op 10 Juni 1944.

Van Elverdinghe Hector (Ref. DOS-013380 en SVG-PP8241/ad8844)
Geboren te Koksijde op 30 December 1889.
Woonachtig te De Panne
Aangehouden op 6/08/1942 in het station te Bray-Dunes (F) in't bezit van munitie
Achtereenvolgens geïnterneerd te
Duinkerke (F) (van 6/08 tot 28/08/1942)
Brugge (van 28/08 tot 3/11/1942)
St-Gillis-Brussel (van 3/11 tot 8/11/1942)
Essen (D) (van 8/11 tot 11/11/1942)
Bochum (D) (van 11/11/1942 tot 27/05/1943)
Sonnenburg
Sachsenhausen (D) ( tot 14/11/1944). Matriculenr 116973.
Heinkel, kommando Sachsenhausen (van 26/11/1944 tot 26/01/1945)
Buchenwald (D) ( tot 6/02/1945) Matriculenr 31850.
Terug naar Sachsenhausen 6/02/1945
Begin 1945 te Sachsenhausen of Buchenwald overleden.

Vileyn Emiel (Ref. DOS-d064854 en SVG-PP8307/ad3031)
Geboren te De Panne op 28 Januari 1919.
Woonachtig te Brussel
Beroep student aan de Koninklijke Militaire School.
Aangehouden op 20/07/1942 te De Panne, op beschuldiging van spionage, wapenbezit, hulp aan de vijand.
Nacht und Nebel gevangene (zie hoger)
Lid, sedert 1941, van de OMBR, waarschijnlijk ook van de Inlichtingendienst Marc.
Achtereenvolgens geïnterneerd te
Malo-les-Bains (F) 20/07/1942
Brugge (van 20/07 tot 3/11/1942)
St-Gillis-Brussel (van 3/11 tot 7/11/1942)
Essen (D) (7/11 tot 11/11/1942)
Bochum (D) (van 11/11/1942 tot 29/04 of 29/05/1943)
Esterwegen (D) (van 29/04 of 29/05/1943 tot 15/02 of 21/03/1944)
Bayreuth (D) (van 21/03 tot 24/05 of 1/12/1944)
Nürnberg (D) 2/12/1944
Dachau (D) (2/12/1944 tot 11/02/1945). Matriculenr 134690.
Te Dachau overleden op 11 Februari 1945.


Meer info ? http://warvictims.fgov.be

NB Een lijst met teruggekeerde gedeporteerde, opgeëiste en politiek gevangene Pannenaars (89 mannen en 21 vrouwen), ondertekend door burgemeester Leon Demailly op 7 December 1945, is te vinden in het boek "De bevrijding in Beeld, De Westhoek in September '44" , auteurs Wilfried Pauwels en Carlos Van Louwe. (verkrijgbaar in de Bib De Panne).

ONTROERENDE FOTO's


ZIIE OOK BLOG http://blog.seniorennet.be/mertens/
"AA-KZ GROSS-ROSEN

Pannenaars die terugkeerde

Recour, Joseph (27/08/1925 - januari 2016), zoon van Joseph Recour sr, van de Boulangerie Recour (thans Bakkerij Blomme) in de Koksijdeweg (thans Demolderlaan) en Sylvie Smagge.

Hij werd in juni 1942 door de bezetter opgepakt wegens terrorisme (gewapende weerstand). Joseph was toen werkzaam bij een loodgieter uit De Panne op de marinebasis te Calais.
Na een proces in Brugge, werd hij ter dood veroordeeld. Hij werd naar Esterwegen (Niedersachsen) gestuurd, daarna naar Wolfenbütel en Brandenburg. Het Russisch leger bevrijdde hem in april 1945, daarom was hij nog niet gered : gezien hij verscheidene talen sprak, werd hij aangeklaagd als spion. Hij werd uitgeleverd aan de Amerikanen en geraakte terug in De Panne in juni 1945.

Zijn lotgenoot uit die tijd is Generaal-Majoor (or) Frans Berghmans uit de Nieuwpoortlaan.
Zij zijn de laatste nog levende politieke gevangenen van De Panne die W O II overleefd hebben.

Joseph Recour's story


Met dank aan Johnny Recour.

Georges Bonte (1922-2009)
Oud-gewapend weerstander 1940/45, oud-politieke gevangene 1940/45.Titularis van het Kruis van Ridder in de Leopold II Orde met Zwaarden en Palm, het Oorlogskruis 1940/45 met Palm, de Medaille van Gewapend Weerstander, de Herinneringsmedaille van de Oorlog 1940/45 met bliksems.
Hij werd op 1 oktober 2009 begraven onder het degenkteken van de Politieke Gevangenen op het kerkhof van De Panne.
ZIE FOTO's>>

nog foto's>>

Georges Bonte bij zijn terugkeer in 1945.
Dank aan Johny Recour voor de foto.