1940 - 1945

JDC
En het Belgisch leger

 

 

Reeds 10 mei hebben de Belgen te kampen met een absoluut overwicht van de vijand. Toch is hun weerstand merkwaardig.
Hun doel : de vooruitgang van de Duitsers vertragen.
Hun opdracht : het Belgisch grondgebied verdedigen.
Samen met de grote mogendheden en onder hun bevel, zullen ze op een lijn Leuven-Namen-Maas moedig weerstand bieden.

Vanaf 21 mei rukken de Duitsers ook vanuit de Somme op.


Op 22 mei verdedigen de Belgen een front van 90 km aan de Leie.

De Duitsers beginnen dan met een hevig luchtoffensief en vallen, zonder ophouden, onze lijnen aan. De geallieerde vliegtuigen blijven weg.

Van 24 tot 27 mei is de strijd vinnig.
De 27ste komt ons leger helaas op het uiterste van haar weerstand.
Om 17 u stuurt koning Leopold III een afgevaardigde naar het Duits opperbevel om de voorwaarden van een stakend vuren aan te vragen.

Op 28 mei kondigd de koning zijn leger de capitulatie aan.

 

Met dank aan Alain Fontaine voor de documentatie.

LINKS

LEES OVER GESNEUVELDE PILOTEN

INFORMATIE MILITAIRE BEGRAAFPLAATSEN ZIE

www.coxyde-mil-cem.be